Μορφοσυντακτικές παραβιάσεις νοητικoύ λεξικού στην ελληνική γλώσσα και η σχέση τους με τη νοητική έκπτωση στην τρίτη ηλικία

Image: 

Μεταφραστικά  πρότυπα για την οικειοποίηση Ξενόγλωσσων  τεστ ανίχνευσης νοητικών διαταραχών  και  διεπιστημονικά  δίκτυα  νευροψυχολογικής παρέμβασης

Παρουσίαση εργασίας στο 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER (PICAD) & 3O ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (MECOND)

  • Ελισάβετ Νεοφυτίδου, Διδάκτωρ  Α.Π.Θ,  Υπότροφος Ερευνήτρια ΕΣΠΑ
  • Ελένη  Κασάπη, Καθηγήτρια Μεταφρασεολογίας ΑΠΘ, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου (95380)

Πάτησε εδώ για να δείς την παρουσίαση