Εκμάθηση και επαν-εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας από ηλικιωμένους

Image: 

Με αφορμή τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε ηλικιωμένους, οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕΔΕΚ είναι δυνατό να οδηγήσουν στη μεταφραστική προσαρμογή, καθώς και την αξιολόγηση της ποιότητας μεταφραστικών προσπαθειών, στην Ελληνική γλώσσα αγγλόφωνων δοκιμασιών που εκτιμούν την προνοσηρή και μη φρασεολογία ηλικιωμένων ανθρώπων

Δείτε εδώ την παρουσίαση