Κατασκευή και μετάφραση διαγνωστικών εργαλείων-ερωτηματολογίων, σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό

Image: 

ΚΕΔΚ ΑΠΘ Ιανουάριος 2019
Η μελέτη των διαταραχών ύπνου σε ηλικιωμένους ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα όταν οι αλλαγές στον ύπνο σχετίζονται με μεταβολές στο νοητικό status των ασθενών. Η ανίχνευση των διαταραχών του ύπνου με αντικειμενικές και υποκειμενικες μετρήσεις (ανιχνευτές κίνησεις-ερωτηματολ΄γοια ύπνου αντίστοιχα) και των αλλαγών στο νοητικό λεξικό των ασθενών με αξιόπιστα, εύχρηστα και σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό εργαλεία θα βοηθήσει κλινικούς ιατρούς και ψυχολόγους σε ακριβείς, σύντομες και αξιόπιστες αξιολογήσεις.
Πάτησε εδώ για την παρουσίαση στο ΚΕΔΕΚ