Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή. Αποτελέσματα από μελέτη ύπνου με ανιχνευτές κίνησης

Image: 

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer

«Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή. Αποτελέσματα από μελέτη ύπνου με ανιχνευτές κίνησης.»

Ελεωνόρα Κυριαζοπούλου, Ελένη Κασσάπη

 Ο ύπνος είναι μια σημαντικά σπουδαία, λειτουργική κατάσταση του κεντρικού νευρικού συστήματος, που καταλαμβάνει περίπου το 1/3 της ανθρώπινης διάρκειας ζωής ενώ υπάρχουν αδιάσειστα δεδομένα που συνδέουν τον ύπνο με την παγίωση της μνήμης. Οι διαταραχές ύπνου και η διάσπαση του νευρωνικού ελέγχου του ρυθμού ύπνου-εγρήγορσης φαίνεται ότι εμπλέκονται στους  μηχανισμούς της νοητικής έκπτωσης και την εξέλιξη της νευροεκφύλισης. Η Ήπια Νοητική Διαταραχή αμνησιακού τύπου (αΗΝΔ) είναι μια κλινική οντότητα η οποία θεωρείται ως ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ του φυσιολογικού γήρατος και της Nόσου Alzheimer. Το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο σε αυτήν την ομάδα ασθενών  και μία σημαντική παράμετρος που μελετάται τελευταία είναι οι διαταραχές στο λεξιλόγιο και την σημασιολογική μνήμη.  Στην παρούσα μελέτη* εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα δύο μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων (περπάτημα  και πρόγραμμα υγιεινής ύπνου) στις διαταραχές ύπνου ατόμων με αΗΝΔ μέσα από υποκειμενικές μετρήσεις (ερωτηματολόγιο ύπνου και παραβιάσεις του γενικού και, ειδικού λεξιλογίου εκ του πλαισίου παρεμβάσεως, νοητικού λεξικού και την καταγραφή του ύπνου τους. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε αν οι μη-φαρμακευτικές παρεμβάσεις επηρεάζουν τόσο τον ύπνο όσο και την ικανότητα αναγνώρισης πιθανών μορφοσυντακτικών παραβιάσεων στο εσωτερικό των  λέξεων του γενικού καθώς και ειδικού λεξιλογίου με πηγή  λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν από τον εξεταστή κατά τη διάρκεια της περιγραφής της παρέμβασης σε αυτήν την ομάδα ασθενών.

*Πρωτότυπη μελέτη με την επιστημονική διεύθυνση της καθηγήτριας Ελένης Κασσάπη σε πλαίσιο ΕΣΠΑ, η οποία θα ενταχθεί ως υπομελέτη  στη  Διδακτορική Διατριβή με τίτλο «Mη-φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου σε ηλικιωμένους ασθενείς με διαταραχές μνήμης. Μελέτη ύπνου» με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Μαγδαληνή Τσολάκη. Η ερευνα διεξάγεται σε δομές της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer.

Λέξεις κλειδιά: «διαταραχές ύπνου», «ήπια νοητική διαταραχή», «νοητικό λεξικό»

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer