Πληροφορίες σχετικά με το Έργο

Image: 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Στόχος

Στόχος είναι να διερευνηθεί αν το νοητικό λεξικό, μέσω ενός ειδικού μεταφρασμένου εργαλείου, επηρεάζεται από μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως είναι η φυσική άσκηση (χορός, γυμναστική) ή γνωστική ενδυνάμωση (μέσω της εκμάθησης ξένης γλώσσας και εκμάθησης της χρήσης των υπολογιστών) ή από μη φαρμακευτικό πρόγραμμα παρέμβασης για τη διαταραχή ύπνου σε άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

  • α. να διαπιστωθεί αν το νοητικό λεξικό σε άτομα με ΗΝΔ επηρεάζεται από μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως η συστηματική εκμάθηση της Αγγλικής, η φυσική εκγύμναση, η εκμάθηση της χρήσης υπολογιστών σε άτομα με ΗΝΔ
  • β. να εκτιμηθεί αν οι αλλαγές στις διαταραχές ύπνου σε άτομα με νοητική έκπτωση με μη φαρμακευτικό πρόγραμμα παρέμβασης συνοδεύονται από αλλαγές στο νοητικό λεξικό τους
  • γ να τεκμηριωθεί ότι ελέγχονται οι αλλαγές στο νοητικό λεξικό με ένα εύχρηστο και γρήγορο μεταφρασμένο εργαλείο εκτίμησης και να παγιωθεί η δεδομένη μεταφραστική επιλογή βασισμένη σε εξόρυξη λόγου τρίτης ηλικίας
  • δ. να ενισχυθεί η εγκυρότητα της ανίχνευσης και πρόγνωσης με τη χρήση ενός νέου μεταφρασμένου (στο πρότυπο του SLDT) εργαλείου εκτίμησης νοητικού λεξικού και περαιτέρω να ενισχυθεί η πρόληψη και η γρήγορη παρέμβαση με την υιοθέτηση μη φαρμακευτικών υποστηρικτικών προγραμμάτων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από το στάδιο της θεραπείας και της φαρμακευτικής παρέμβασης.

Παραδοτέα:

  • Π1.1 : εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου
  • Π1.2 : 1 άρθρο σε διεθνές ή σε συνέδριο
  • Π1.3 : 1 δημοσίευση είτε σε διεθνές ή σε επιστημονικό περιοδικό