νοητικού

Image: 

Μορφοσυντακτικές παραβιάσεις νοητικoύ λεξικού στην ελληνική γλώσσα και η σχέση τους με τη νοητική έκπτωση στην τρίτη ηλικία

Μεταφραστικά  πρότυπα για την οικειοποίηση Ξενόγλωσσων  τεστ ανίχνευσης νοητικών διαταραχών  και  διεπιστημονικά  δίκτυα  νευροψυχολογικής παρέμβασης

Παρουσίαση εργασίας στο 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER (PICAD) & 3O ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (MECOND)

Subscribe to RSS - νοητικού