ανάκληση

Image: 

Εκμάθηση και επαν-εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας από ηλικιωμένους

Εκμάθηση και επαν-εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας από ηλικιωμένους»

Ευαγγελία Τίγκα, Ελένη Κασάπη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι δυνατό να αποβεί ωφέλιμη για υγιείς ηλικιωμένους ως προς τη γνωστική λειτουργία, την αυτοπεποίθηση, ακόμα και την κοινωνικοποίησή τους. Ένα τέτοιο πρόγραμμα παρέμβασης θα πρέπει να δομηθεί κατάλληλα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επωφελούμενων, να είναι αποτελεσματικό, αλλά και να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης άγχους ή χαμηλής αυτοεκτίμησης. Σε αυτά τα συμπεράσματα κατέληξαν οι λιγοστές διεθνώς μελέτες που αντικείμενο είχαν τον αντίκτυπο της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας σε υγιείς ηλικιωμένους. Ελάχιστες είναι οι έρευνες που εστιάζουν στην εκπαίδευση ηλικιωμένων με διάγνωση Ήπιας Νοητικής Διαταραχής (ΗΝΔ) σε μια ξένη γλώσσα, για τους οποίους τα προαναφερθέντα οφέλη είναι ζωτικότερης σημασίας σε σχέση με τους υγιείς.

Subscribe to RSS - ανάκληση