λεξιλογικά εργαλεία

Μορφοσυντακτικές παραβιάσεις νοητικoύ λεξικού στην ελληνική γλώσσα και η σχέση τους με τη νοητική έκπτωση στην τρίτη ηλικία

Κασάπη, Ελένη & Νεοφυτίδου, Ελισάβετ

Μορφοσυντακτικές παραβιάσεις νοητικoύ λεξικού στην ελληνική γλώσσα και η σχέση τους με τη νοητική έκπτωση στην τρίτη ηλικία

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά ένα υποέργο που εντάσσεται στο επιδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό έργου 95380, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Κασάπη Ελένη που διεξάγεται στις δομές της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και στοχεύει στο να διερευνήσει αν το νοητικό λεξικό επηρεάζεται από μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως είναι αυτή της φυσικής άσκησης ή εκμάθησης χρήσης υπολογιστών.

Subscribe to RSS - λεξιλογικά εργαλεία