διαταραχές ύπνου

Image: 

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer

Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή. Αποτελέσματα από μελέτη ύπνου με ανιχνευτές κίνησης

«Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή. Αποτελέσματα από μελέτη ύπνου με ανιχνευτές κίνησης.»

Ελεωνόρα Κυριαζοπούλου, Ελένη Κασσάπη

 Ο ύπνος είναι μια σημαντικά σπουδαία, λειτουργική κατάσταση του κεντρικού νευρικού συστήματος, που καταλαμβάνει περίπου το 1/3 της ανθρώπινης διάρκειας ζωής ενώ υπάρχουν αδιάσειστα δεδομένα που συνδέουν τον ύπνο με την παγίωση της μνήμης. Οι διαταραχές ύπνου και η διάσπαση του νευρωνικού ελέγχου του ρυθμού ύπνου-εγρήγορσης φαίνεται ότι εμπλέκονται στους  μηχανισμούς της νοητικής έκπτωσης και την εξέλιξη της νευροεκφύλισης. Η Ήπια Νοητική Διαταραχή αμνησιακού τύπου (αΗΝΔ) είναι μια κλινική οντότητα η οποία θεωρείται ως ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ του φυσιολογικού γήρατος και της Nόσου Alzheimer. Το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο σε αυτήν την ομάδα ασθενών  και μία σημαντική παράμετρος που μελετάται τελευταία είναι οι διαταραχές στο λεξιλόγιο και την σημασιολογική μνήμη. 

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer
Subscribe to RSS - διαταραχές ύπνου